Stuur mij een biljet ...

Een Biljet Van Onbepaalde Waarde

Open en print de pdf  Hoe kijk jij op dit moment naar de wereld? en beschrijf in het kort, in een paar zinnen, hoe jij op dit moment naar de wereld kijkt.

Schrijf je naam en adres* op een voldoende gefrankeerde envelop en stop deze samen met jouw kijk op de wereld in een envelop (Vergeet ook hier geen postzegel op te doen en te vermelden welk biljet je toegestuurd wilt krijgen. Bekijk de biljetten hier, en maak je keuze),

en stuur deze naar:

CAP Van Onbepaalde Waarde
Hoofmanstraat 7
2013 DP Haarlem

Open and print the pdf How do you currently look at the world? and describe in short, in a few sentences, how you currently look at the world.

Write your name and address* on a sufficiently stamped envelope and put it together with your view of the world in an envelope (Don’t forget to put a stamp on it and mention which note you want to receive. Look at the notes here, and make your choice),

and send these to:

CAP From Indefinite Value
Hoofmanstraat 7
2013 DP Haarlem

Hoe kijk jij op dit moment naar de wereld?

Klik op bovenstaande afbeelding om de pdf te openen, af te drukken en / of eventueel te downloaden.