Media op deze website is beschermd.

Het community art project
Van Onbepaalde Waarde

Het community art project heeft niets met geld te maken

 • Het lijkt weliswaar op geld qua vormgeving, maar het zijn Biljetten van Onbepaalde Waarde.
 • De biljetten dragen géén getallen, want getallen verwijzen naar het geldsysteem en vertegenwoordigen daarin een waarde.
 • In essentie zijn de biljetten waardeloos, weerloos en kwetsbaar.
 • Weerloos en kwetsbaar zijn wij met z’n allen in sociaal opzicht ook. De biljetten van de Nederlandse Bank ook.
 • Wet- en regelgeving beschermen echter het geld wat uitgegeven wordt door de Nederlandse Bank.
 • Mijn Biljetten kennen geen eigenaar. Ze zijn immers geen bezit. Ik creëer ze en verspreid ze.
 • Het idee achter het biljet en de intentie van de gift vormen de waarde van het biljet.
  Het biljet van zichzelf heeft geen waarde.
  Een voorbeeld: Een meisje gebruikte het biljet om haar oma, die niet meer wilde leven, duidelijk te maken hoeveel zij voor haar betekende. En dit heeft haar oma ook werkelijk geholpen om weer positief naar het leven te kijken.
  Lees hier het hele verhaal …
 • De waarde van het biljet wordt ingegeven door de intentie van de schenker.
 • Op deze manier krijgt het begrip waarde, naar mijn idee, zijn oorspronkelijke menselijke betekenis terug, ingegeven door liefde en verbondenheid.
 • Het biljet is het middel, het medium, waarmee waarde overgedragen wordt.
 • Het zijn de schenker en de ontvanger van het biljet die de waarde ervaren en gelukkig worden van de gift.

Hoe krijg ik een biljet Van Onbepaalde Waarde en wordt ik  deel van het project?